Inschrijvingen

Door aan te sluiten verklaart elk lid kennis te hebben van de statuten van de vereniging, en aanvaardt elk lid het reglement van inwendige orde (R.I.O.) en de wedstrijdreglementen uitgegeven door de Vlaamse Schaatsunie VLSU, voorheen Vlaamse Kunstschaatsen Bond, en de Koninklijke Belgische Kunstschaatsen Federatie KBKF en de International Skating Union ISU.

Exemplaren van de vermelde statuten en reglementen zijn verkrijgbaar bij de Raad van Bestuur of via de websites van de club en de genoemde federaties : www.pirouetteleuven.be, www.vksb.be, www.skatebelgium.be, www.isu.org.

Door aan te sluiten geeft elk lid aan Kunstschaatsclub Pirouette Leuven verder ook de toelating om foto- of beeldmateriaal, gemaakt tijdens clubactiviteiten of wedstrijden, te publiceren in het clubblad of op de website van de club, alsook via de verschillende media (geschreven pers, radio, televisie, sociale media), en dit zonder beperking in ruimte of tijd.

Inschrijvingen zijn steeds tot en met het einde van het seizoen. Het lidgeld is, of het nu in één keer of in schijven betaald wordt, ondeelbaar. Dit betekent concreet dat u steeds het volledige lidgeld betaalt vanaf het moment van de aansluiting tot aan het einde van het seizoen, ook indien u niet van het volledige aanbod gebruik zou maken.

COVID-19

Pirouette Leuven volgt de maatregelen met betrekking tot COVID-19 op de voet. In dit kader worden aanwezigheden geregistreerd en alle nodige veiligheidsprotocollen opgesteld en opgevolgd om de trainingen in een veilige manier te laten doorgaan. Mocht echter in de loop van het seizoen opnieuw moeten worden overgegaan tot een stopzetting van de clubactiviteiten (zoals in maart 2020) en dit voor langer dan een maand, zal er een proportionele terugbetaling van het lidgeld gebeuren.

Privacyverklaring

Uw persoonsgegevens worden verwerkt door Kunstschaatsclub Pirouette Leuven, Ondernemingenweg 1 te 3001 Leuven, voor ledenbeheer en organisatie van activiteiten op basis van de contractuele relatie als gevolg van uw inschrijving, en voor direct marketing (om u op de hoogte te houden van onze activiteiten) op basis van ons gerechtvaardigd belang om sport aan te bieden. Indien u niet wil dat wij bepaalde gegevens verwerken met het oog op direct marketing, volstaat het ons dit mee te delen op This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it..

Via dit adres kan u ook altijd vragen welke gegevens wij over u verwerken en ze verbeteren of laten wissen, of ze over te dragen. Een meer uitgebreid overzicht van ons beleid op het vlak van verwerking van persoonsgegevens vindt u op of kan u op eenvoudige vraag inkijken bij de leden van het bestuur.

 

Om in te schrijven, gelieve onderstaand formulier te vervolledigen. De velden met een * zijn verplichte velden.

Gegevens van het lid :

 

E-mail adres waarop wij u kunnen contacteren (bevestiging van de inschrijving en alle info voor de betaling).    

 

Indien het een minderjarig kind betreft, gelieve ook volgende velden in te vullen :

 

Geef aan om welk type inschrijving het gaat.

Inschrijvingen voor competitieve pakketten zijn enkel geldig na aanvaarding door het bestuur en de effectieve bevestiging van de gevraagde trainingsuren.

 

 

 

Druk op verzenden om uw inschrijving te versturen.

 

 

 

               
  Informatie Gala Pirouette Skating Beker v/d stad Leuven Downloads  
           
 
 
Recreatief lid - Infobrochure
Competitief lid - Infobrochure
 
Info
Inschrijven
 
 
 
 
 
 
 
Regulations
Entry form
 
Competitors per category
 
 
 
Uitnodiging
Regulations
Inschrijvingsformulier
 
Deelnemers per club
Deelnemers per categorie
 
Timetable
Results
 
Statuten
Privacy
Trainingsuren
Sponsorbrochure
 
 
           
  Volwassenenschaatsen   IJsbaan Leuven Stad Leuven Links naar federaties
           
 
 
 
  Routebeschrijving